Trưởng phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo

Tiến sĩ Mahi Narayanan là Trưởng phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Mahi Narayanan làm việc tại RMIT Việt Nam từ tháng 12/2019. 

Tiến sĩ Narayanan chịu trách nhiệm lãnh đạo phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo tại RMIT Việt Nam, đồng thời hợp tác với các bên liên quan khác nhau trong và ngoài trường để xây dựng năng lực và khả năng nghiên cứu cho RMIT Việt Nam. Phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo làm việc chặt chẽ với các khoa để bồi dưỡng các nghiên cứu có tác động đến Việt Nam và khu vực.

Tiến sĩ Narayanan là cựu sinh viên của BITS-Pilani, Ấn Độ, và lấy bằng Tiến sĩ tại A*STAR/Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Sau thời gian học tiến sĩ, bà gia nhập Duke-NUS, Singapore, để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực vận hành và quản lý hoạt động nghiên cứu. 

Tiến sĩ Narayanan đánh giá cao môi trường đa văn hóa và có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe và Giáo dục Đại học ở Singapore, trải dài trên các mảng nghiên cứu y sinh, quản lý tài trợ, tuân thủ quy định và đạo đức, quản trị nghiên cứu, quản lý rủi ro và khủng hoảng, và bằng cấp sau đại học từ các chương trình nghiên cứu.  

Bằng cấp: Cử nhân Dược (Danh dự), Thạc sĩ Khoa học (Danh dự), Tiến sĩ

Mahi Narayanan landscape Tiến sĩ Mahi Narayanan, Trưởng phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn