Liên hệ

Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Email: code@rmit.edu.vn

SĐT: +84 28 3622 3687