Đội ngũ

Đội ngũ của chúng tôi

Các thành viên CODE có đặc điểm chung đều là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực với thành tích quốc tế trong nghiên cứu và phát triển cũng như tư vấn và đào tạo.