Đội ngũ

Đội ngũ của chúng tôi

Các thành viên CODE có đặc điểm chung đều là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực với thành tích quốc tế trong nghiên cứu và phát triển cũng như tư vấn và đào tạo.

Jerry Watkins

Trưởng bộ phận, Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE)

Yen Huynh

Trưởng phòng, Quan hệ cộng đồng và kết nối số, CODE

Chris Berg

Giám đốc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Blockchain Đại học RMIT

Michael Fairbairn

Associate Director - Business Operations and Engagement - RMIT Blockchain Innovation Hub

Phạm Công Hiệp

Giảng viên cấp cao Khoa Kinh doanh và Quản trị

Binh Nguyen

Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Tài Chính, Khoa Kinh doanh & Quản trị

Manh Nguyen

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, CODE

Thai Nguyen

Trưởng bộ phận, Kinh tế và Tài Chính, Khoa Kinh doanh & Quản trị

Uyen Nguyen

Nhân viên hỗ trợ truyền thông đa phương tiện, CODE

Jason Potts

Giám đốc, RMIT Blockchain Innovation Hub

Ellie Rennie

Principal Research Fellow, RMIT Digital Ethnography Research Centre

Ellie Rennie

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu dân tộc học kỹ thuật số Đại học RMIT

Matthew Warren

Giám đốc, RMIT Centre for Cyber Security Research & Innovation