Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

CODE khám phá các xu hướng công nghệ mới chủ đạo nhằm hiện thực hóa các cơ hội nghiên cứu và phát triển ở trong và ngoài Việt Nam.

rmit sgs campus facilities


Chào mừng đến với Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) là một tác nhân thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong đào tạo và giáo dục cho các dự án kinh doanh, chính phủ và giáo dục. 

CODE tập hợp các nhóm và nguồn lực trong Đại học RMIT để thúc đẩy việc quản lý công nghệ và đổi mới trên khắp Việt Nam. Trọng tâm hiện tại của CODE là thực tế tăng cường (AR), blockchain, an ninh mạng và giáo dục STEM. 

 

Dự án

Khóa học

Text And Media Image

Trực tuyến: Phát triển chiến lược Blockchain

Hiểu những khái niệm căn bản và tác động của blockchain, cùng làm việc với các chuyên gia đầu ngành để xây dựng chiến lược thực tiễn cho doanh nghiệp của chính mình.

Text And Media Image

Trực tuyến: Giải pháp thiết kế Blockchain

Tăng cường hiểu biết kỹ thuật của bạn về blockchain và đánh giá các nền tảng khác nhau để tạo ra giải pháp blockchain của riêng bạn mà không cần biết ngôn ngữ lập trình. Vào cuối khóa học, bạn sẽ hoàn thành giải pháp thiết kế blockchain của riêng mình.

rmit-library-image

Khám phá thông tin về CODE

Khám phá cách CODE có thể cung cấp đào tạo và giải pháp dựa trên nghiên cứu.

Đối tác

Blockchain Innovation Hub

RMIT School of Business and Management

VX Lab: Virtual Experiences Laboratory

Centre for Cyber Security Research and Innovation