Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Sứ mệnh của chúng tôi: Trang bị học sinh với các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong thế giới chuyển đổi số.

rmit sgs campus facilities


Chào mừng đến với Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

CODE tập hợp các nhóm chuyên gia đế từ Đại học RMIT.

Trọng tâm hiện tại của CODE là phân tích, thực tế tăng cường (AR), rô-bốt và giáo dục STEM

 

Dự án

Workshops

Đây là một vài workshop tương tác và thực hành nổi trội nhất của CODE. Danh sánh sẽ luôn được tiếp tục phát triển thêm!  

Bài trắc nghiệm này giới thiệu các thống kê mô tả và phân tích đề xuất đơn giản cho chiến lược kinh doanh.

Hình thức

Trực tuyến hoặc Trực tiếp

Cấp độ

Đại học hoặc Sau đại học

Thời lượng

45 phút

mobile phone screen showing data

Hướng dẫn kỹ năng đàm phán và đặc điểm định giá động với trò chơi đơn giản.

Hình thức

Trực tuyến hoặc Trực tiếp

Cấp độ

Đại học hoặc Sau đại học

Thời lượng

30-45 phút

CODE Workshop

Sinh viên trải nghiệm cách thực tế tăng cường và thực tế ảo có thể chuyển đổi ngành hang thời trang.

Hình thức

Trực tiếp

Cấp độ

Đại học hoặc Sau đại học

Thời lượng

60 phút

students standing in a classroom

Hướng dẫn cách thuật toán trong học máy có thể dự đoán giá cổ phiếu công ty.

Hình thức

Trực tuyến hoặc Trực tiếp

Cấp độ

Đại học hoặc Sau đại học

Thời lượng

60 phút

WS_MachineLearning

Sinh viên trải nghiệm cách các ứng dụng thực tế tăng cường có thể mang lại trải nghiệm tại cửa hàng cho người mua sắm trực tuyến.

Hình thức

Trực tuyến hoặc Trực tiếp

Cấp độ

Đại học hoặc Sau đại học

Thời lượng

60 phút

a person taking picture of a shirt using a phone

Truy cập robot giáo dục của CODE trực tuyến nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động STEM trong lớp học.

Hình thức

Trực tuyến

Cấp độ

Trung học

Thời lượng

90 phút x 3

WS_RemoteLearningLab

Học sinh chưa có kinh nghiệp lập trình có thể học những kiến thức cơ bản với robot giáo dục được cung cấp bởi team CODE.

Hình thức

Trực tiếp

Cấp độ

Trung học

Thời lượng

60 phút

students standing in a classroom
rmit-library-image

Khám phá thông tin về CODE

Tìm hiểu cách CODE tương tác cùng các học sinh.

Đối tác

Blockchain Innovation Hub

RMIT School of Business and Management

Centre for Digital Innovation

Centre for Cyber Security Research and Innovation