Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

CODE khám phá các xu hướng công nghệ mới chủ đạo nhằm hiện thực hóa các cơ hội nghiên cứu và phát triển ở trong và ngoài Việt Nam.

rmit sgs campus facilities


Chào mừng đến với Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) là một tác nhân thúc đẩy đổi mới và sáng tạo dựa trên nền tảng kỹ thuật số trong giáo dục và đào tạo dành cho các dự án của doanh nghiệp và chính phủ. CODE tập hợp các nhóm và nguồn lực trong Đại học RMIT để khai thác các ý tưởng và giải pháp mới dựa trên nghiên cứu, khám phá các xu hướng công nghệ mới chủ đạo nhằm hiện thực hóa các cơ hội nghiên cứu và phát triển ở trong và ngoài Việt Nam.

 

 

Dự án

Khóa học

Text And Media Image

Trực tuyến: Phát triển chiến lược Blockchain

Hiểu những khái niệm căn bản và tác động của blockchain, cùng làm việc với các chuyên gia đầu ngành để xây dựng chiến lược thực tiễn cho doanh nghiệp của chính mình.

rmit-library-image

Khám phá thông tin về CODE

Khám phá cách CODE có thể cung cấp đào tạo và giải pháp dựa trên nghiên cứu.