Chương trình học


Chương trình học tương tác

Giúp sinh viên sẵn sàng cho những cơ hội trải nghiệm và việc làm nhiệm vụ quan trọng của RMIT, đó là lý do trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại RMIT, chúng tôi đưa thêm vào những bài học thực tế giúp sinh viên áp dụng thành thạo kỹ năng ngôn ngữ. 

 

Chương trình

Tại sao học tiếng Anh tại RMIT Việt Nam?

Text And Media Image

Hãy để chúng tôi truyền cảm hứng cho bạn

Tìm hiểu ngay các ngành học của RMIT và tìm cho bạn một lựa chọn phù hợp nhất.