Đội ngũ khoa


Đội ngũ khoa

Jacob Heinrich

Trưởng khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Trong vai trò Trưởng khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học, ông Heinrich chịu trách nhiệm lãnh đạo khoa đem đến những chương trình ngôn ngữ cho sinh viên. Ông gia nhập Đại học RMIT Việt Nam từ năm 2016. Trước đó, ông làm việc tại Hãng tin ABC (Úc) và lãnh đạo quá trình số hóa hàng loạt sản phẩm giáo dục của ABC Quốc tế ở thị trường quan trọng ngoài nước. Ông cũng chủ trì việc phát triển nội dung học tiếng Anh số cho kênh giáo dục trên mạng xã hội lớn nhất tại Úc.

 

Jason Costa

Trưởng phòng Tổ chức hành chính, (SEUP) Khoa tiếng anh và chuyển tiếp đại học

Jason có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TESOL (dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác) ở Mỹ và Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp khi làm việc với người Việt Nam nhập cư ở bậc học trung học cơ sở ở Mỹ trước khi chuyển đến Việt Nam và gia nhập RMIT. Từ năm 2006 đến nay, ông làm việc tại SEUP ở các vị trí giáo viên, Điều phối viên học thuật và Trưởng phòng Tổ chức hành chính. 

Urica Lopez

Trưởng chương trình Chuyển tiếp đại học

Urica làm việc trong ngành giảng dạy tiếng Anh từ năm 2001. Bà bắt đầu sự nghiệp bằng công việc dạy ngoại ngữ hai cho học sinh trung học tại Mỹ (tbc) trước khi chuyển đến Thái Lan để đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh. Năm 2008, Urica gia nhập đại học RMIT tại cơ sở Melbourne, nơi bà giảng dạy, thiết kế chương trình học và quản lý chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế. Hiện nay, Urica giám sát chương trình tiếng Anh cho đại học tại RMIT Việt Nam với mục tiêu đem lại trải nghiệm học tập vượt trội cho học sinh chuẩn bị vào học đại học.  

 

 

 

Ronnie Hill

Trưởng bộ môn Sáng kiến mới (New Initiatives)

Ronnie làm việc tại Việt Nam từ năm 2001 ở các vị trí giáo viên tiếng Anh, chuyên gia đào tạo giáo viên và quản lý. Bà đã đồng hành cùng RMIT hơn 5 năm và nhiệm vụ hiện nay của bà gồm phát triển chương trình học quốc gia, quản lý chương trình tiếng Anh cho Teen và IELTS, và tổ chức chương trình Teacher Talks của SEUP thành loạt hoạt động phát triển chuyên môn của RMIT dành cho cộng đồng giáo viên tại Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.