Về trung tâm

Tổng quan

Công nghệ đã và đang thay đổi môi trường kinh doanh, đặt ra những thách thức, đồng thời mang lại những cơ hội tư duy đổi mới, sáng tạo và tiềm năng phát triển cho các chủ doanh nghiệp. Công nghệ tài chính, hay FinTech, là những đổi mới và sáng tạo về công nghệ trong những lĩnh vực tài chính – ngân hàng, với mục đích tạo thuận lợi cho sự tương tác giữa các bên tham gia thị trường và thúc đẩy giao dịch hiệu quả. Cho đến nay, rất nhiều ứng dụng FinTech đã được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. 

Cũng trong thời gian này, tiền ảo và công nghệ sổ cái phân tán đã trở thành những đề tài nổi bật và đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính. Bitcoin, Ripple, Ethereum, cùng ứng dụng công nghệ đằng sau những loại tiền ảo này trong lĩnh vực tài chính, không chỉ thúc đẩy rất nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu tiến hành thử nghiệm việc nghiên cứu học thuyết tài chính dòng chính đầy thách thức, mà còn khiến cả các nhà đầu tư muốn đầu tư vào loại tài sản hoàn toàn mới này.

Sứ mệnh

Trung tâm FinTech-Crypto được ra đời với sứ mệnh tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề này, cũng như nâng cao danh tiếng của RMIT Việt Nam với vai trò là một trong những trường đại học tiên phong, nơi cung cấp cho học viên những khóa học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của không chỉ Việt Nam hay khu vực, mà là trên toàn thế giới. Với sự phát triển của FinTech và tiền ảo, lĩnh vực công nghiệp đòi hỏi những sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học phải có được những kỹ năng và kiến thức phù hợp với xu thế thời đại hơn.

Thông qua những điểm mới trong chương trình giảng dạy về Kinh tế học và Tài chính, Trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, hỗ trợ sinh viên đáp ứng được những yêu cầu của nền công nghiệp hiện nay. Thêm vào đó, Trung tâm sẽ tăng cường những nghiên cứu mang tính học thuật và đào tạo ra những nhân tài có kiến thức cả về học thuật lẫn công nghiệp trong lĩnh vực vô cùng mới này.