Những khóa học

Những khóa học là một phần trong chương trình đào tạo cử nhân, đồng thời cũng là một môn học tự chọn tại Khoa Kinh doanh và Quản trị.

Công nghệ Tài chính - OMGT2326

Công nghệ đã và đang thay đổi môi trường kinh doanh, đặt ra những thách thức, đồng thời mang lại những cơ hội tư duy đổi mới, sáng tạo và tiềm năng phát triển cho các chủ doanh nghiệp. Công nghệ tài chính, hay FinTech, đề cập đến những đổi mới và sáng tạo công nghệ trong những lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nhằm tạo thuận lợi cho sự tương tác giữa các bên tham gia thị trường và thúc đẩy giao dịch hiệu quả. Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu về những xu hướng phát triển của công nghệ Blockchain, tiền ảo, thanh toán và cho vay kỹ thuật số, cũng như các nền tảng kỹ thuật số dành cho quản lý tài sản và công nghệ bảo hiểm. Khóa học cũng sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về các vấn đề chính trị và khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính.

Tài chính ảo và tiền ảo - BAFI3250

Khóa học này sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về tiền, tiền điện tử. Người học có cơ hội được học về các nguyên tắc phân loại tài sản mã hóa, bao gồm tiền ảo; phân tích và hiểu sự phát triển của các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ripple và Ethereum; hiểu được những ứng dụng của lý thuyết tài chính dòng chính, bao gồm lý thuyết định giá cho tới tiền ảo; nghiên cứu những cơ hội đầu tư vốn mạo hiểm sử dụng các loại tiền điện tử và tài sản mã hóa; và cuối cùng là khám phá vai trò của tiền ảo và công nghệ sổ cái phân tán đối với hệ thống ngân hàng, thuế và hành pháp.

Nền kinh tế Blockchain - ECON1558

Khóa học này giúp người học nắm được những kiến thức căn bản về kinh tế cần có để có thể hiểu được vai trò của công nghệ sổ cái phân tán đối với nền kinh tế, thị trường, các tập đoàn, chính phủ và xã hội dân sự. Người học sẽ được giới thiệu và có cơ hội sử dụng Kinh tế học tiền điện tử thể chế (Institutional cryptoeconomics) làm cơ sở ban đầu để tìm hiểu sâu hơn về nền kinh tế Blockchain. Những ứng dụng của công nghệ Blockchain sẽ bao gồm tiền, các chuỗi cung ứng, định danh, nền dân chủ dựa trên tài sản điện tử và xã hội dân sự. Bạn sẽ được nghiên cứu một số vấn đề về chính trị và đạo đức phát sinh từ loại công nghệ mới này, ví dụ như những ảnh hưởng đến chính sách công.

Những vấn đề dân sự và tội phạm trong thế giới số - LAW2558

Khóa học này cho phép người học tiếp xúc với những vấn đề pháp lý hiện tại trong môi trường doanh nghiệp số. Người học sẽ được tìm hiểu và nêu quan điểm của mình về những vấn đề trong các lĩnh vực như công nghệ Blockchain, tiền ảo, tội phạm công nghệ Fintech và Internet, do đây là những yếu tố ảnh hưởng đến những hoạt động kinh doanh được thực hiện trên môi trường số. Người học cũng sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến của mình về những quan ngại về quyền riêng tư phát sinh từ hoạt động kinh doanh số, cũng như bàn luận về những vấn đề đạo đức và pháp lý của doanh nghiệp số.

rmit sgs cocm

Khoa Kinh doanh và Quản trị

Đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu trong đào tạo lĩnh vực kinh doanh và quản trị, Khoa Kinh doanh & Quản trị tại Đại học RMIT Việt Nam cung cấp những chương trình học chất lượng cao, được thiết kế song hành với nhu cầu liên tục biến đổi của các thị trường, ngành, nghề trong và ngoài nước.