Nghiên cứu

Nghiên cứu học thuật của RMIT đi sâu vào các vấn đề kinh doanh bao gồm lý thuyết kinh doanh và ứng dụng, tập trung vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam và toàn thế giới. Nghiên cứu của RMIT thường xuyên được trình bày tại các hội nghị quốc tế và được xuất bản trên các tạp chí và sách học thuật.

Các cụm nghiên cứu

Phát triển kinh tế và hòa nhập thị trường

Các học giả tham gia vào cụm nghiên cứu này chủ yếu tập trung nghiên cứu về các phương pháp, lý thuyết và ứng dụng của kinh tế / tài chính đương đại đến sự phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng đến các nền kinh tế mới.


student studying square

Học bổng dành cho việc học tập tại Đại học và các tổ chức

Các nhà nghiên cứu trong cụm này nghiên cứu trong hai lĩnh vực chính: (1) dạy và học trong giáo dục đại học, và (2) học và phát triển trong các tổ chức. Cụm tổng hợp kiến thức nhằm nâng cao khả năng học tập của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và nhân viên trong các tổ chức.


Khởi nghiệp, đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số

Cụm nghiên cứu này quan tâm đến các hoạt động kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề bằng cách xây dựng một giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình làm tăng giá trị cho thị trường. Trọng tâm của nghiên cứu là sự tác động của khởi nghiệp, đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số đối với các quốc gia và tác động của khởi nghiệp, đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số đối với con người, thị trường, tổ chức, quốc gia và nền văn hóa.

student studying square

1088912398

Quản lý chuỗi cung ứng và logistic

Cụm này tập trung vào nghiên cứu đa ngành ứng dụng sử dụng thông tin, mô hình hóa và phân tích để phát triển và áp dụng các giải pháp logistics và mạng lưới chuỗi cung ứng bền vững trong nước và toàn cầu. Tập trung vào cả lý thuyết nền tảng và các nghiên cứu thực nghiệm với ngành công nghiệp địa phương, phát triển các phương pháp thực hành tốt nhất được rút ra từ các ứng dụng và nhu cầu công nghiệp.


Du lịch và Khách sạn

Nghiên cứu trong cụm này giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực du lịch và khách sạn thông qua các phương pháp định tính và định lượng nghiêm ngặt. Các trọng tâm nghiên cứu chính là: hành vi và quyết định của khách du lịch; hình ảnh và thương hiệu của điểm du lịch, đo lường hiệu quả du lịch và lý thuyết văn hóa tiêu dùng, nghiên cứu du lịch và các nghiên cứu về khách sạn.

technology textures

Trung tâm FinTech-Crypto

Trung tâm Fintech-Crypto góp phần phát triển thế giới bằng các nghiên cứu và quan hệ đối tác với các ngành, chính phủ và doanh nghiệp.