Khoa Khoa học và Công nghệ

Các chương trình của chúng tôi được công nhận trên toàn thế giới nhờ đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất

rmit sgs students in technology class

Kiến tạo sản phẩm, hệ thống và giải đáp cho tương lai

Khoa Khoa học và Công nghệ chú trọng vào sự đột phá. Được công nhận trên toàn cầu, các chương trình về kỹ thuật và công nghệ thông tin của chúng tôi được thiết kế nhằm phát triển những nhà tư duy đột phá với kỹ năng, kiến thức và động lực mạnh mẽ để tạo nên khác biệt tích cực trên thế giới.

rmit sgs sst students work

Dự án của sinh viên khoa

Các sinh viên của chúng tôi thử sức mình bằng việc phát triển các dự án sáng tạo trong chương trình học tại Khoa Khoa học & Công nghệ. Trong dự án của mình, các bạn tìm cách đưa ra những giải pháp công nghệ và kỹ thuật cho các vấn đề hiện có.

Tin tức mới nhất của khoa

Đối tác của khoa