Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Lễ hội RMIT Founder’s Day 2018 (cơ sở Hà Nội)

27 Tháng 10, 2018 - 15:00

Lễ hội RMIT Founder's Day 2018 dành cho tất cả sinh viên, cán bộ giảng viên, và cựu sinh viên RMIT Hà Nội.