Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Chương trình đào tạo Việt Nam Digital 4.0

4 Tháng 5, 2019 - 08:30

RMIT Saigon South

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) và Google Việt Nam kính mời sinh viên, cựu sinh viên và đối tác của Đại học RMIT tham gia chương trình đào...