Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Information Day: ‘Your university choice matters!’

7 Tháng 7, 2019 - 08:30

RMIT Hanoi City

Thời điểm quyết định đã tới, bạn và gia đình đã quyết định chọn trường Đại học nào? Tham dự hội thảo ngày 7/7 tại Cơ sở Hà...

Hội thảo “Các tiêu chí ‘vàng’ khi chọn trường đại học”

7 Tháng 7, 2019 - 08:30

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu những bí quyết chọn trường đại học cho tương lai cùng các chuyên gia kinh nghiệm, tham khảo các lộ trình học...

Ngày hội định hướng

14 Tháng 6, 2019 - 09:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Sẵn sàng bắt đầu hành trình mới tại RMIT.