Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Ngày trải nghiệm các ngành học Kỹ thuật - Công nghệ 2019

22 Tháng 9, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Sự kiện dành cho các bạn học sinh THPT cùng Quý Phụ huynh tìm hiểu về các ngành học kỹ thuật-công nghệ, tham gia lớp học thử, gặp gỡ các chuyên...