Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Ngày xét tuyển: Đại học - Cần chuẩn bị gì?

19 Tháng 5, 2019 - 08:30

RMIT Hanoi City

Đại học khác gì THPT? Phương pháp đánh giá toàn diện tại RMIT là gì? Cần lập kế hoạch tài chính như thế nào để tối ưu chi phí và thời gian? Tham gia...

Sự kiện Thạc sĩ RMIT

23 Tháng 4, 2019 - 18:00

Warrick Cleine, Chủ tịch và Giám đốc điều hành KPMG tại Việt Nam sẽ giới thiệu về các mô hình tư duy thiết kế và cách thích ứng linh hoạt cho từng...