07/2019

07/2019

Hội thảo “Các tiêu chí ‘vàng’ khi chọn trường đại học”

7 Tháng 7, 2019 - 08:30 đến 12:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu những bí quyết chọn trường đại học cho tương lai cùng các chuyên gia kinh nghiệm, tham khảo các lộ trình học...

Information Day: ‘Your university choice matters!’

7 Tháng 7, 2019 - 08:30 đến 12:00

RMIT Hanoi City

Thời điểm quyết định đã tới, bạn và gia đình đã quyết định chọn trường Đại học nào? Tham dự hội thảo ngày 7/7 tại Cơ sở Hà...

Ngày hội định hướng

14 Tháng 6, 2019 - 09:00 đến 11 Tháng 7, 2019 - 14:15

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Sẵn sàng bắt đầu hành trình mới tại RMIT.