12/2018

12/2018

Hội thảo: MAKE YOUR BRAND HUMAN

19 Tháng 12, 2018 - 08:00 đến 12:00

RMIT Hanoi City

Hồi sinh khía cạnh con người trong truyền thông marketing, với tất cả sự không hoàn hảo, thấu cảm và đơn giản của nó.

NEXUS - Triển lãm sáng tạo 2018 - Cơ sở Nam Sài Gòn

25 Tháng 11, 2018 - 08:00 đến 7 Tháng 12, 2018 - 17:00

RMIT Saigon South

Triển lãm Sáng tạo năm 2018 của Đại học RMIT lần này có tên gọi “Nexus” với ý nghĩa thể hiện niềm tin và cam kết của chúng tôi về khái niệm ‘kết nối’.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm 2018 của RMIT English

7 Tháng 10, 2018 - 16:30 đến 20 Tháng 1, 2019 - 17:30

RMIT Saigon South

Khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh, RMIT Việt nam tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho các trường đối tác

Lễ tốt nghiệp 2018 (Hà Nội)

7 Tháng 12, 2018 - 09:30 đến 11:30

Lễ tốt nghiệp là dịp để vinh danh và chúc mừng tất cả các tân khoa đã hoàn thành chương trình học của mình tại RMIT Việt Nam.

Lễ tốt nghiệp 2018 (TP.HCM)

4 Tháng 12, 2018 - 09:30 đến 16:30

RMIT Saigon South

Lễ tốt nghiệp là dịp để vinh danh và chúc mừng tất cả các tân khoa đã hoàn thành chương trình học của mình tại RMIT Việt Nam.