05/2018

05/2018

RMIT English - Ngày hội Khám phá Mùa hè 2018

26 Tháng 5, 2018 - 08:00 đến 27 Tháng 5, 2018 - 12:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Ngày hội Khám phá Mùa hè bao gồm Hội thảo cho phụ huynh “Phát triển năng lực tự nhiên của con”, các hoạt động hè thú vị và bổ ích, kiểm tra trình độ...

Cuộc thi Bước nhảy Mùa hè RMIT 2018

7 Tháng 5, 2018 - 00:00 đến 3 Tháng 7, 2018 - 18:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Bước nhảy Mùa hè RMIT 2018 là sân chơi thú vị do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, dành cho sinh viên và cựu sinh viên cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội.

Triển lãm Doanh Nghiệp Cựu Sinh viên 2018

5 Tháng 5, 2018 - 14:00 đến 12 Tháng 5, 2018 - 18:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Triển lãm Doanh nghiệp Cựu sinh viên do Hội Cựu sinh viên RMIT Việt Nam và Hội Cựu sinh viên Úc tại Việt Nam tổ chức, là sân chơi giao lưu thương mại...