02/2018

02/2018

Ngày Định hướng Học kì 1 - 2018

23 Tháng 2, 2018 - 09:00 đến 15:30

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Chào mừng bạn đến Ngày Định hướng, nơi bạn nhận La Bàn Tới #CuộcSốngRMIT!