12/2017

12/2017

Khởi đầu Hành trình Du học Mỹ

10 Tháng 12, 2017 - 08:00 đến 17 Tháng 12, 2017 - 12:00

Khởi đầu Hành trình Du học Mỹ Chương trình Hợp tác Chuyển tiếp Đại học RMIT Việt Nam & Đại học California State (CSU)

Hội thảo chuyên đề về Kinh doanh Quốc tế 2017

22 Tháng 11, 2017 - 14:00 đến 13 Tháng 12, 2017 - 17:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Hội thảo chuyên đề về Kinh doanh Quốc tế 2017 với chủ đề “Môi trường kinh doanh quốc tế tại Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Cách tiến tới” do Khoa...

Học bổng cho sinh viên RMIT kỳ 1.2018

30 Tháng 12, 2017 - 23:30

10 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc.

Hội thảo: Ngành học và nghề nghiệp tương lai

10 Tháng 9, 2017 - 18:00 đến 2 Tháng 12, 2017 - 20:30

Tham dự chuỗi hội thảo của RMIT Việt Nam tại 6 tỉnh thành và cùng “gỡ rối” bài toán chọn ngành.