11/2017

11/2017

Cuộc thi “Ngày khởi nghiệp”

18 Tháng 11, 2017 - 08:00 đến 14:00

RMIT Saigon South

Cuộc thi “Ngày khởi nghiệp”, do Khoa Kinh doanh & Quản trị tổ chức, là cơ hội để cựu sinh viên RMIT hiện là chủ doanh nghiệp, sinh viên trường...

Hội thảo chuyên đề về Kinh doanh Quốc tế 2017

22 Tháng 11, 2017 - 14:00 đến 13 Tháng 12, 2017 - 17:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Hội thảo chuyên đề về Kinh doanh Quốc tế 2017 với chủ đề “Môi trường kinh doanh quốc tế tại Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Cách tiến tới” do Khoa...

“bigger!” – Triển lãm sáng tạo 2017

6 Tháng 11, 2017 - 07:00 đến 26 Tháng 11, 2017 - 20:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Triển lãm sáng tạo với tên gọi “bigger!” (tạm dịch: 'Lớn mạnh hơn!') sẽ trưng bày các tác phẩm thuộc nhiều loại hình của sinh viên Khoa Truyền thông...

Tuần lễ hướng nghiệp - Kỳ 3/2017

6 Tháng 11, 2017 - 08:00 đến 10 Tháng 11, 2017 - 20:00

RMIT Saigon South

Tuần lễ Hướng nghiệp kỳ 3.2017 đem đến cho sinh viên các buổi workshop từ nhiều diễn giả tiếng tăm trong ngành và các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh...

Hội thảo: Ngành học và nghề nghiệp tương lai

10 Tháng 9, 2017 - 18:00 đến 2 Tháng 12, 2017 - 20:30

Tham dự chuỗi hội thảo của RMIT Việt Nam tại 6 tỉnh thành và cùng “gỡ rối” bài toán chọn ngành.

Lễ tốt nghiệp 2017 (Hà Nội)

30 Tháng 11, 2017 - 09:30 đến 11:30

Lễ tốt nghiệp là dịp để vinh danh và chúc mừng tất cả các tân khoa đã hoàn thành chương trình học của mình tại RMIT Việt Nam.

Lễ tốt nghiệp 2017 (TP.HCM)

27 Tháng 11, 2017 - 16:30 đến 28 Tháng 11, 2017 - 16:00

RMIT Saigon South

Lễ tốt nghiệp là dịp để vinh danh và chúc mừng tất cả các tân khoa đã hoàn thành chương trình học của mình tại RMIT Việt Nam.

Những ngày trải nghiệm 2017

8 Tháng 10, 2017 - 08:00 đến 26 Tháng 11, 2017 - 12:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Mỗi ngày trải nghiệm tập trung vào một ngành học cụ thể, tạo cho bạn cơ hội khám phá môi trường học tập thực tế, tìm hiểu những thông tin hữu ích về...