08/2017

08/2017

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo 2017

22 Tháng 8, 2017 - 08:00 đến 17:00

RMIT Saigon South

Diễn đàn diễn ra trong một ngày nhằm tôn vinh sự đổi mới trong bốn lĩnh vực chính: y tế, công nghệ thông tin, giáo dục và tính bền vững. Các bài...

Hội thảo “Thông tin học bổng Tiến sĩ 2017”

26 Tháng 8, 2017 - 09:30 đến 11:30

Tham dự sự kiện để tìm hiểu về chương trình Tiến sĩ và cơ hội học bổng Tiến sĩ tại RMIT Việt Nam.

Sự kiện Networking Chương trình EMBA

24 Tháng 8, 2017 - 18:00 đến 25 Tháng 8, 2017 - 21:00

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khu vực Châu Á RMIT thân mời anh/chị tham dự buổi tối kết nối dành riêng cho các học viên tương lai cùng giảng viên, học...

RMIT & Đối thoại Kiến trúc

23 Tháng 8, 2017 - 18:00 đến 21:00

RMIT Pham Ngoc Thach

Không gian thực tế đóng vai trò như thế nào khi hầu hết tương tác của chúng ta hiện nay đều diễn ra trong môi trường số? Mời bạn cùng tham dự phiên...

Giới thiệu Ngành học mới: Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo)

13 Tháng 8, 2017 - 08:30 đến 12:00

RMIT Saigon South

Tham dự Sự kiện ra mắt ngành Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo tại RMIT Việt Nam để nghe chia sẻ hữu ích từ các chuyên gia đang giữ những vai trò khác nhau...

Hội thảo InSITE 2017: Khoa học cung cấp thông tin & việc giảng dạy CNTT

31 Tháng 7, 2017 - 08:00 đến 5 Tháng 8, 2017 - 15:00

RMIT Saigon South

Một sự kiện được tổ chức bởi Informing Science Institute hợp tác cùng Khoa Kinh doanh & Quản trị và Trung tâm Xuất sắc Kỹ thuật số Đại học RMIT...

Ngày hội Thông tin 2017

20 Tháng 8, 2017 - 08:00 đến 12:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Tìm hiểu các cơ hội học bổng, thông tin về chương trình học, cơ sở vật chất, chương trình trao đổi và chuyển tiếp ở nước ngoài tại RMIT Việt Nam....