06/2017

06/2017

Họp mặt cựu sinh viên cao học RMIT

16 Tháng 6, 2017 - 18:30 đến 21:00

Sự kiện độc quyền dành cho cựu sinh viên các lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cấp quản lý (eMBA), Thạc sĩ Kinh...

CODE Talk: Quá trình chuyển mình theo hướng công nghệ số trong giáo dục

10 Tháng 6, 2017 - 11:30 đến 14:00

RMIT Saigon South

Liệu chúng ta có thể đuổi kịp các doanh nghiệp kinh doanh?

Thảo luận: Tương lai tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam (Hà Nội)

7 Tháng 6, 2017 - 17:00 đến 20:00

Khoa Kinh doanh & Quản trị thuộc Đại học RMIT Việt Nam tổ chức diễn đàn nhằm thảo luận các cơ hội phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Ngày Định hướng Sinh viên Kỳ 2 - 2017

15 Tháng 6, 2017 - 13:00 đến 17:30

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Ngày Định hướng cho Sinh viên giới thiệu đến các bạn sinh viên mới về cuộc sống sinh viên RMIT Việt Nam.