05/2017

05/2017

Thảo luận: Tương lai tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam

25 Tháng 5, 2017 - 17:00 đến 20:00

Khoa Kinh doanh & Quản trị thuộc Đại học RMIT Việt Nam tổ chức diễn đàn nhằm thảo luận các cơ hội phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Giới thiệu hai chương trình RMIT English mới

14 Tháng 5, 2017 - 09:00 đến 12:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Tham dự sự kiện để tìm hiểu hai chương trình RMIT English mới: Teen Explorers và Summer Explorers.

Học bổng cho sinh viên RMIT kỳ 2.2017

5 Tháng 5, 2017 - 23:30

10 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc.