Sự kiện trải nghiệm chương trình thạc sĩ RMIT

Tham gia sự kiện trải nghiệm chương trình thạc sĩ tại RMIT

Hoạt động tại sự kiện:

  • Trải nghiệm lớp học thạc sĩ RMIT cùng chuyên gia
  • Khám phá các lựa chọn và lộ trình học tập phù hợp
  • Tìm hiểu học bổng và điều kiện tuyển sinh 2021
  • Tư vấn trực tiếp với đại diện trường

Trải nghiệm lớp học:

Chia sẻ

Workshop 01: Nói không với cảm tính "Ra quyết định như một quản lý giỏi" 

Giảng viên:Tiến sĩ Burkhard Schrage, Chủ nhiệm bộ môn Quản trị Kinh doanh 

Khám phá những tư duy trọng yếu trong việc tiếp cận vấn đề để đưa ra những quyết định chiến lược trong kinh doanh. 

Workshop 02: Hiệp định Thương mại Tự do ở Việt Nam "Lợi, Hại và Bất cập" 

Giảng viên: Tiến sĩ John Walsh, Chủ nhiệm bộ môn Kinh doanh Quốc tế

Khám phá bản chất của hiệp định thương mại tự do (FTAs) trong bối cảnh nội địa cũng như sự tồn tại của “hiệu ứng tô mì” khi các hiệp định mỗi ngày một nhiều. Cùng lĩnh hội góc nhìn chuyên gia về những cơ hội, thách thức và tiềm năng tương lai.

Workshop 03: Nghệ thuật lãnh đạo và truyền cảm hứng

Tiến sĩ Seng Kok - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực và Khởi nghiệp

Khai phá tiềm năng của bản thân để trở thành một người “soi đường dẫn lối” cho bất kỳ tổ chức nào. Lớp học thử sẽ giúp bạn nhận ra những khác biệt giữa một quản lý và một lãnh đạo, từ đó tìm kiếm một phong cách lãnh đạo cho riêng mình.

Sự kiện khác