Đăng ký nhập học dành cho sinh viên quốc tế

Đăng ký nhập học dành cho sinh viên quốc tế

Chúng tôi hiện đang hoàn thiện website với nội dung hoàn toàn mới và thân thiện hơn.  Trong thời gian này, vui lòng nhấn vào hình lá cờ    ở trên góc phải màn hình để xem thông tin tiếng Anh. 

Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu điều này gây ra bất kì sự bất tiện nào cho bạn.