Kết nối với RMIT

Bạn có thể kết nối với RMIT Việt Nam bằng nhiều cách. Làm việc hoàn toàn trên tinh thần phục vụ xã hội, tình nguyện hoặc ngay khi bạn được trả công - bạn sẽ thấy đây là điều xứng đáng cho bản thân cũng như là môi trường tuyệt vời để gặp gỡ thêm bạn mới.

Tham gia Mạng lưới hoặc Chi hội cựu sinh viên

Mạng lưới cựu sinh viên tổ chức tất cả các hoạt động từ sự kiện trang trọng như tọa đàm với chuyên gia đầu ngành hoặc sự kiện đặc biệt đến những buổi giao lưu thân tình hơn như họp nhóm ăn uống.