Mạng lưới đại diện cựu sinh viên RMIT Việt Nam (ARN)

rmit sgs post graduate hero shot

Vai trò của ARN

Mạng lưới đại diện cựu sinh viên gồm các cá nhân có tố chất lãnh đạo tình nguyện đảm nhận vai trò làm gương mặt của trường và đại diện cho sinh viên cùng khóa, liên lạc và tổ chức các hoạt động phục vụ cho nhóm mình đại diện.

Vào tháng 2/2015, văn phòng Cựu sinh viên đã gửi thư kêu gọi tình nguyện viên trên cả nước. Trong 113 hồ sơ ứng tuyển, 25 gương mặt đã được chọn.

Nếu có bất kì ý tưởng gì về các hoạt động cho cộng đồng cựu sinh viên, bạn hãy gửi thư cho người đại diện của mình (xem danh sách dưới đây, cập nhật tháng 3/2016), ghi rõ tên, mã số sinh viên, chương trình theo học, năm tốt nghiệp và địa chỉ liên lạc để được hỗ trợ.