Chi hội cựu sinh viên

rmit melbourne post graduates

Giới thiệu về Chi hội cựu sinh viên

Các chi hội cựu sinh viên tạo cơ hội để cựu sinh viên tiếp tục gắn bó và kết nối với Nhà trường, với các em sinh viên, cũng như với các bạn cựu sinh viên đồng môn. Lãnh đạo chi hội là những cựu sinh viên kỳ cựu tự nguyện cống hiến thời gian, nhiệt huyết và công sức nhằm nuôi dưỡng và phát triển cộng đồng cựu sinh viên RMIT Việt Nam.

Hoạt động của các chi hội bao gồm sự kiện giao lưu mở rộng mối quan hệ, tham quan dã ngoại, họp lớp, hội thảo về phát triển chuyên môn hoặc cá nhân, tiếp đón đại biểu từ phía RMIT hoặc Chính phủ khi cần thiết.

 

rmit melbourne post graduates

Thành lập Chi hội cựu sinh viên

Một chi hội cựu sinh viên có thể ra đời nếu có ít nhất năm cựu sinh viên hoặc hơn thể hiện mong muốn thành lập chi hội. Hãy gửi email đến thư điện tử alumni@rmit.edu.vn để bày tỏ mong muốn thành lập một chi hội mới, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Các Chi hội đang hoạt động