Chương trình Chuyển tiếp cho sinh viên quốc tế

Chương trình Chuyển tiếp cho sinh viên quốc tế

Chuyển tiếp trong hệ thống RMIT

Sinh viên từ đại học RMIT Melbourne có thể chuyển tín chỉ và hoàn tất bằng cấp tại RMIT Việt Nam và ngược lại.

Chuyển tiếp ngoài hệ thống RMIT

Sinh viên từ những trường đại học khác có thể chuyển tín chỉ và hoàn tất bằng cấp tại RMIT Việt Nam. Những tín chỉ chuyển tiếp sẽ được xem xét theo từng trường hợp.

Danh sách hồ sơ

  1. Bản sao hộ chiếu và trang có visa
  2. Một ảnh thẻ kích thước 7.5 cm x 10 cm (3 x 4 inches)
  3. Biên nhận lệ phí nộp đơn 25 đô la Mỹ (nếu trả bằng VND sẽ theo tỉ giá tại thời điểm nộp tiền)
  4. Một  bản sao có thị thực thẻ tạm trú ở Việt Nam hoặc giấy phép lao động hoặc visa loại B (áp dụng cho sinh viên quốc tế muốn đóng mức học phí địa phương) hoặc chứng nhận được miễn visa (áp dụng cho công dân Việt Nam sống tại nước ngoài muốn đóng học phí địa phương)
  5. Đơn xin học (tiếng Anh)
  6. Đơn xin miễn giảm môn học trong hệ thống RMIT (tiếng Anh)
  7. Bảng điểm chính thức
  8. Đối với sinh viên ngoài hệ thống của RMIT: Bảng mô tả chi tiết các môn học của chương trình đang học (xin xét miễn giảm môn học)

Lưu ý: hồ sơ xin chuyển tiếp chỉ được xét khi hoàn thành lệ phí hồ sơ

Thông tin đóng phí xét hồ sơ: 

Xem tại đây

Hạn nộp

5 tháng 4: nhập học tháng 6

5 tháng 8: nhập học tháng 10

5 tháng 12: nhập học tháng 2 (năm sau)

Muốn biết thêm thông tin hoặc để được trợ giúp, vui lòng liên hệ:

Bộ phận phụ trách Chương trình Du học & Trao đổi sinh viên

Email:  transfer@rmit.edu.vn

Phone: + 84 8 3776 1479/1484