Chiến lược

Chiến lược

Sẵn sàng cho Cuộc sống và Công việc là chiến lược đến năm 2020 của Đại học RMIT. Chiến lược chỉ ra định hướng và nhận dạng của trường, cũng như những mục tiêu và giá trị mà trường hướng đến.

Trọng tâm của chiến lược là tạo ra những trải nghiệm thay đổi cuộc sống sinh viên, đồng thời hỗ trợ cộng đồng lớn hơn chuyển mình thay đổi về mặt xã hội và kinh tế.

Kế hoạch của Đại học RMIT gồm ba hướng cơ bản:

1. Trải nghiệm thay đổi cuộc sống

Đại học RMIT tâm huyết trong việc tạo ra những trải nghiệm giáo dục giúp thay đổi cuộc sống, qua việc thay đổi tư duy và hoài bão mà sinh viên thể hiện trong quá trình học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng, và qua những cơ hội và quan hệ mở ra từ những trải nghiệm này. Chuyển đổi trong tư duy và cơ hội là điều cốt lõi để sẵn sàng cho cuộc sống và công việc.

 

2. Đam mê có mục đích

Nhân viên và đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi. Họ là những người đặc biệt có tài và tận tụy. Kết nối hiệu quả với họ để đổi mới trường bằng cách xây dựng hệ thống thông minh và đơn giản hơn là điều cực kỳ quan trọng cho thành công của chúng tôi với tư cách là một trường đại học.

 

3. Định hình thế giới

Chúng tôi định hình thế giới bằng cách nâng cao kiến thức và phát triển con người, và bằng cách áp dụng kiến thức vào hợp tác đưa ra phát kiến cho những vấn đề chung. Đại học RMIT đạt được những mục tiêu này nhờ nhóm sinh viên, nhân viên, mạng kỹ thuật số, cơ sở vật chất và đối tác quốc tế từ các đô thị trọng yếu trên khắp thế giới.

Chúng tôi phát triển chiến lược dựa trên đóng góp công khai và rộng khắp của hàng ngàn người trong cộng đồng Đại học RMIT. Những đóng góp này là nền tảng cho những quyết định, mối quan hệ và đầu tư mà chúng tôi đã cùng cân nhắc từ tháng này sang tháng khác và từ năm này sang năm khác.

Đọc thêm về chiến lược Sẵn sàng cho Cuộc sống và Công việc đến năm 2020 của Đại học RMIT tại đây.

Tìm hiểu về quá trình định hình Đại học RMIT tại đây.