Tổ chức SIFE / Enactus

Tổ chức SIFE / Enactus

Phân loại: 
Học thuật và Kinh doanh
Cơ sở: 
RMIT Nam Sài Gòn,
RMIT Hà Nội

Thông điệp từ Enactus

"Enactus (tên trước đây là SIFE – Sinh viên trong doanh nghiệp phi lợi nhuận) là một tổ chức phi lợi nhuận được thế giới công nhận với nhiệm vụ vận động các sinh viên đại học áp dụng kiến thức kinh doanh để tạo nên sự thay đổi.

Với khẩu hiệu, "Khối óc cho kinh doanh. Trái tim cho thế giới", Enactus tạo ra sự hợp tác toàn cầu giữa các nhà kinh doanh và các trường đại học, điều này mang đến cơ hội cho các sinh viên đại học khả năng khám phá toàn bộ tiềm năng của mình và trở thành những nhà lãnh đạo có đầu óc kinh doanh bằng việc tạo ra những cơ hội kinh doanh cho cộng đồng.

Chi nhánh của chúng tôi ở RMIT Việt Nam hiện là một phần trong 1,800 nhóm trong mạng lưới SIFE ở 57 quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh việc khởi xướng và tham gia vào hàng loạt các dự án thiết lập quan hệ cộng đồng hấp dẫn, các thành viên của chúng tôi còn gửi những dự án này lên Enactus World Cup. Năm 2012, SIFE Hà Nội của chúng tôi đã thắng vòng đấu quốc gia (Nationnal Championship) và đã đến Washington DC để thi đấu với các đối thủ trên khắp thế giới. Đó là một trải nghiệm chúng tôi sẽ không bao giờ quên."