Câu lạc bộ Quốc tế

Câu lạc bộ Quốc tế

Phân loại: 
Cộng đồng và Văn hóa
Cơ sở: 
RMIT Nam Sài Gòn

Thông điệp từ câu lạc bộ Quốc tế

"Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên Quốc tế đã hỗ trợ những sinh viên nước ngoài tại Đại học RMIT Việt Nam từ năm 2007. CLB nhắm tới việc giúp đỡ các sinh viên quốc tế thích nghi, thấu hiểu và tham gia hòa nhập vào môi trường mới.

Chúng tôi nhắm tới việc giới thiệu và quảng bá nhiều nét văn hóa quốc gia trong cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT nhằm giúp ích cho cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế.

Chúng tôi tổ chức các hoạt động từ thiện như một cách đền đáp cho cộng đồng, và cũng để phát triển các kĩ năng cá nhân như kỷ luật tự giác, tự trọng, làm việc theo nhóm và kĩ năng liên kết.

CLB cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động và hỗ trợ cho các CLB khác trong các sự kiện thường niên. Dù bạn là một sinh viên trong nước hay quốc tế, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi."