Câu lạc bộ Kế toán

Câu lạc bộ Kế toán

Phân loại: 
Học thuật và Kinh doanh
Cơ sở: 
RMIT Nam Sài Gòn,
RMIT Hà Nội

Thông điệp từ CLB Kế toán

"Chúng tôi lập CLB Kế toán nhằm hỗ trợ sinh viên đang học ngành kế toán cũng như các khóa học có liên quan đến kế toán. Với sự hỗ trợ từ Chương trình Kế toán Đại học RMIT Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức thành công nhiều sự kiện liên quan đến tài chính và kế toán rất được các bạn sinh viên yêu thích, như Cuộc thi Kế toán Nhập môn, các Buổi Thông tin từ CPA ÚcACCA, cũng như những chuyến tham quan hướng nghiệp đến một số công ty kế toán lớn nhất Việt Nam gồm KPMGGrant Thornton.

Chúng tôi thật sự quan tâm đến thành viên CLB và  thành công trong tương lai của họ. Vì vậy, chúng tôi cũng đã tổ chức một số sự kiện dành riêng cho thành viên CLB Kế toán, như hội thảo kỹ năng mềm và tiệc nướng ngoài trời để các thành viên hiểu nhau hơn.

CLB Kế toán có mối quan hệ rất chặt chẽ với các công ty kế toán và các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau. Trong tương lai, CLB Kế toán sẽ tiếp tục cố gắng tạo ra nhiều hơn cơ hội phát triển và cơ hội việc làm cho sinh viên bằng cách mở rộng các sự kiện và hoạt động".