Câu lạc bộ Công nghệ Thông tin RMIT (RMITC)

Câu lạc bộ Công nghệ Thông tin RMIT (RMITC)

Phân loại: 
Học thuật và Kinh doanh
Cơ sở: 
RMIT Nam Sài Gòn

Thông điệp từ RMITC

"Với sự hướng dẫn của bộ môn Công nghệ Thông tin, CLB Công nghệ Thông tin – RMITC tổ chức hàng loạt cuộc thi, hội thảo và nghiên cứu chuyên đề. Chúng tôi mang đến cho sinh viên những cơ hội tuyệt vời để áp dụng kiến thức được học trong lớp vào thực tiễn.

Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích và thúc đẩy môi trường học tập lấy sinh viên làm trung tâm. Chúng tôi tổ chức các sự kiện giao lưu kết nối, tham quan hướng nghiệp và các cuộc thi để giúp sinh viên phát triển cả kỹ năng cứng và mềm.

Thành viên của chúng tôi rất nhiệt tình và năng động trong việc tổ chức các hoạt động của CLB. Chúng tôi mong tiếp tục là một CLB thành công, giúp sinh viên có nơi để hoàn thiện, học hỏi và áp dụng những kỹ năng mới".