Câu lạc bộ BIS

Câu lạc bộ BIS

Phân loại: 
Học thuật và Kinh doanh
Cơ sở: 
RMIT Nam Sài Gòn

Thông điệp từ Câu lạc bộ BIS

"CLB Sinh viên BIS hỗ trợ sinh viên chương trình Hệ thống Thông tin Kinh doanh trong quá trình học tập tại Đại học RMIT Việt Nam.

CLB thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện Phân tích Kinh doanh, hội thảo cho sinh viên và tham quan hướng nghiệp.

Thành viên của chúng tôi là những sinh viên đam mê và tận tụy. Chúng tôi hướng tới việc giúp các thành viên đáp ứng phương châm Xây dựng thành công phi thường (Build Incredible Success).