C.A.N - Tổ chức hành động vì cộng đồng

C.A.N - Tổ chức hành động vì cộng đồng

Phân loại: 
Các CLB Liên kết
Cơ sở: 
RMIT Nam Sài Gòn

Thông điệp từ Câu lạc bộ C.A.N

"Câu lạc bộ (CLB) C.A.N tạo cơ hội để sinh viên tình nguyện để cống hiến thời gian và kĩ năng vào các hoạt động từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế (gọi tắt là NGO). Đại diện cho C.A.N - Tổ chức Hành động vì Cộng đồng, chúng tôi hướng đến tiêu chí: một khi là thành viên của CLB, chúng ta CÓ THỂ (CAN) tạo ra sự khác biệt.

Các thành viên đến thăm các bệnh viện, cô nhi viện và các trung tâm bảo trợ cũng như chung tay cải thiện cuộc sống của mọi người ở khắp nơi trong xã hội.

Có một số lĩnh vực mà các thành viên hoạt động năng nổ nhất, bao gồm: dạy tiếng Anh, đóng góp vào việc tìm kiếm học bổng cho cộng đồng, dọn vệ sinh khu dân cư và nhiều hoạt động khác."