Câu hỏi thường gặp khi làm việc tại RMIT Việt Nam

Câu hỏi thường gặp khi làm việc tại RMIT Việt Nam

Câu hỏi chung

Q. Tôi cần nộp những tài liệu gì trong hồ sơ ứng tuyển?
A. Yêu cầu tài liệu cần nộp được liệt kê rõ trong tin tuyển dụng.

Q. Tôi có thể tìm các tiêu chí tuyển chọn chính ở đâu và phần trả lời của tôi nên dài bao nhiêu?
A. Bạn sẽ tìm thấy các tiêu chí tuyển chọn chính trong bản Mô tả công việc được đính kèm với tin tuyển dụng. Phần trả lời của bạn không nên dài hơn một trang A4 – và nhớ rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng.

Q. Lịch trình tuyển dụng như thế nào? Mất bao lâu để tôi biết mình là ứng viên tiềm năng được chọn cho buổi phỏng vấn?
A. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ thông báo với bạn trong khoảng hai đến ba tuần kể từ hạn chót nhận hồ sơ trong tin tuyển dụng. Chúng tôi sẽ thông báo nếu bạn được chọn và thực hiện phỏng vấn trong vòng bốn tuần kể từ ngày cuối nhận hồ sơ.

Q. Làm sao tôi biết RMIT Việt Nam đã nhận được hồ sơ ứng tuyển của tôi hay chưa?
A. Khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được email trả lời tự động xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được hồ sơ. Nếu bạn không nhận được thư trả lời tự động này nghĩa là hồ sơ của bạn đã không được gửi đến.

 

Năng lực tiếng Anh

Q. Tôi có chứng chỉ IELTS vài năm trước, như vậy có được không?
A. Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh phải được thực hiện trong vòng 24 tháng trở lại đây.

Q. RMIT Việt Nam có thể hỗ trợ tôi không?
A. Nếu bạn không rõ về năng lực tiếng Anh hiện tại của mình, RMIT Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho bạn thực hiện bài kiểm tra năng lực tiếng Anh nếu bạn là ứng viên tiềm năng cho vị trí đang tuyển dụng.

Q. Tiêu chuẩn mức độ thành thạo tiếng Anh là gì?
A. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây.