Cách đăng ký chương trình đại học cho sinh viên quốc tế

Cách đăng ký chương trình đại học cho sinh viên quốc tế

Quy trình đăng ký

Bước 1: Chọn chương trình học

Tham khảo trang chương trình của chúng tôi. Kiểm tra ngành mà bạn muốn đăng ký có nhận sinh viên mới trong học kỳ bạn lựa chọn không.

Bước 2 : Kiểm tra điều kiện tuyển sinh

Bạn cần kiểm tra điều kiện tuyển sinh, yêu cầu tiếng Anh , điều kiện tiên quyết và riêng biệt của từng chương trình. Thông tin này có sẵn trong bản tóm tắt chương trình học.

Bước 3: Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tài liệu cần thiết.

Để đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký nhập học của bạn được xử lý một cách kịp thời, bạn phải nộp một bộ hoàn chỉnh các tài liệu cần thiết theo danh sách.

Bước 4: Điền và nộp mẫu đăng ký nhập học đến international@rmit.edu.vn hoặc

Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ phận Tuyển sinh Quốc tế 
702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (+84 28) 3776 1300
Fax: (+84 28) 3776 1399

hoặc

Hà Nội

Bộ phận Tuyển sinh Quốc tế 
Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: (+84 24) 3726 1460
Fax: (+84 24) 3726 1469

hoặc liên lạc với những đại diện của RMIT tại đất nước bạn.

Xác nhận hồ sơ:

RMIT Việt Nam sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đã nhận được đơn đăng ký nhập học của bạn. Bạn sẽ nhận được thư mời nhập học từ RMIT Việt Nam trong vòng năm ngày làm việc. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của RMIT Việt Nam sẽ liên lạc nếu bạn cần phải bổ sung bất cứ thông tin nào thêm trong quá trình nhập học.

Nhận thư mời

Sau khi hoàn tất thành công thủ tục đăng ký nhập học, Thư mời và Gói Thông tin chấp nhận sẽ được gửi thư điện tử đến đại diện của bạn hoặc gửi thẳng cho bạn nếu bạn nộp đơn trực tiếp.

Vui lòng ghi nhớ mã số sinh viên của bạn để sử dụng trong tất cả các trường hợp trong tương lai. Mã số sinh viên được đính kèm trong thư mời nhập học của bạn.

Gói thư mời của bạn bao gồm:

Chấp nhận thư mời

Bước 1: Đọc thư mời Nhập học của bạn cẩn thận, đảm bảo họ tên của bạn, tên khóa học và học kỳ là chính xác.

Bước 2: Đáp ứng tất cả các điều kiện của Thư mời (nếu có).

Bước 3: Nộp mẫu đơn chấp nhận của bạn

Bước 4: Thanh toán học phí

Bước 5: Sau khi nhận được mẫu chấp nhận nhập học và thanh toán học phí, RMIT Việt Nam sẽ cấp cho bạn với một Xác nhận Ghi danh (CoE) cho sinh viên nước ngoài.