Phòng Đào tạo Sau đại học – khu vực châu Á

Phòng Đào tạo Sau đại học – khu vực châu Á

Từ những ngày đầu thành lập, Đại học RMIT Việt Nam vẫn luôn theo đuổi cam kết tạo nên sự thay đổi tích cực trong tương lai bằng công tác giáo dục và nghiên cứu.

Là một phần của sứ mệnh này, Khoa Đào tạo sau đại học - Khu vực Châu Á tập trung phát triển và cung cấp các chương trình đạt chuẩn quốc tế, phù hợp yêu cầu của khối các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân và chính phủ. Học viên của Khoa được tạo điều kiện tối đa để làm việc cùng các chuyên gia, học giả đầu ngành và những nhà nghiên cứu có tư tưởng đổi mới.

Bản tin

29 Tháng 3, 2019
Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) RMIT, thuộc nhóm chương trình được xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu của Tạp chí CEO (...
10 Tháng 5, 2018
Đại học RMIT (Úc) đã giữ vững được vị trí cao trên bảng xếp hạng toàn cầu của Tạp chí CEO với chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) nằm...

Sự kiện

Đột phá để thành công 2017 - Hội thảo các Chương trình Thạc sĩ

17 Tháng 11, 2016 - 18:00
Tham dự sự kiện để tìm hiểu về các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh được công nhận toàn cầu tại RMIT, gồm ngành Thạc sĩ Quản trị...

Hội thảo thông tin các Chương trình Thạc sĩ 2017

22 Tháng 4, 2017 - 06:00
RMIT thường xuyên tổ chức các Hội thảo thông tin giúp bạn tìm hiểu về các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh được công nhận toàn cầu.

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

Trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai
Chúng tôi cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đọc những câu chuyện sinh viên và tìm hiểu thêm về cuộc sống tại RMIT Việt Nam.