Bản tin Đại học RMIT Việt Nam

RMIT Vietnam Newsroom

News
10 Tháng 4, 2019
Giảng viên RMIT Việt Nam Andrew Stiff tìm hiểu về những con hẻm đông đúc, sống động ở Quận 4, khu vực thường tách biệt mà nhiều người dân địa phương...
News
09 Tháng 4, 2019
Đại học RMIT Việt Nam vừa tổ chức Teacher Talks, chuỗi các buổi hội thảo phát triển chuyên môn cho cộng đồng giảng viên tiếng Anh ở Việt Nam, tại ba...
News
09 Tháng 4, 2019
RMIT lọt vào nhóm các trường có ảnh hưởng nhất toàn cầu
News
05 Tháng 4, 2019
Nhân Ngày Sức khỏe thế giới đang đến gần, hãy ghi nhớ rằng chủ đề này bao hàm rộng hơn sức khỏe thể chất vì tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng...
News
02 Tháng 4, 2019
Sinh viên ngành quản lý và kinh doanh thời trang RMIT tích lũy hiểu biết sâu sắc về thời trang bền vững từ kinh nghiệm thực tế trong những ngày làm...
News
01 Tháng 4, 2019
Xây dựng văn hóa đa dạng và hòa nhập là một trong những giá trị cốt lõi của Đại học RMIT. .