Bà Urica Lopez

Bộ phận: Khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học 

Chức vụ: Trưởng khoa

Nơi công tác: Đại học RMIT, cơ sở Nam Sài Gòn

Email: urica.lopez@rmit.edu.vn

Bằng cấp: Chứng chỉ quốc tế trong quản trị giảng dạy ngôn ngữ (IDLTM) tại Đại học Queensland (2018), Thạc sĩ TESOL tại Đại học La Trobe (2009), Chứng chỉ TESOL, TEFL quốc tế và Đào tạo giáo viên (2005), Cử nhân Khoa học chính trị và Xã hội học tại Đại học Nam California (2003)

 

Bà Lopez là nhà giáo và lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm với 21 năm nắm giữ vị trí lãnh đạo và quản lý trong giảng dạy tiếng Anh ở Mỹ, Úc, Thái Lan và Việt Nam. 

Dưới sự dẫn dắt của bà trên cương vị Quyền trưởng khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học, khoa đã vượt qua trở ngại từ đại dịch COVID-19 và đưa mô hình dạy trực tuyến của khoa trở thành đơn vị thứ tư trên thế giới và đầu tiên ở Việt Nam được chứng nhận bởi NEAS – tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong xác thực chất lượng giảng dạy tiếng Anh.

Trước đây, khi đảm đương vai trò Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh đại học, bà đã đồng hành cùng chương trình qua giai đoạn phát triển rực rỡ, chủ trì cải tiến giáo trình của bảy khoá Tiếng Anh đại học, khởi xướng chương trình RMIT Access và ra mắt chương trình Luyện thi IELTS. 

Đóng góp của bà cho cộng đồng giảng dạy tiếng Anh bao gồm việc đồng sáng lập chuỗi chương trình Teacher Talks nhằm hỗ trợ giáo viên tiếng Anh ở Việt nam. Bà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hiểu biết về kỹ năng lãnh đạo qua thời kỳ thay đổi, và phương thức dạy và học bao hàm. 

Bà chú trọng vào khả năng diễn đạt và trải nghiệm của sinh viên, đổi mới sáng tạo và phương thức  giảng dạy tiếng Anh tốt nhất, cũng như lãnh đạo bao hàm và trao quyền.

Là thành viên Ban lãnh đạo RMIT Việt Nam và cầu nối với RMIT Đào tạo ở Melbourne (Úc), bà sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo chiến lược để phát triển và thực thi chương trình chuyển tiếp đại học tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục đóng góp vào vị thế của trường trong vai trò đầu tàu trong giảng dạy trực tuyến.