Giáo sư Robert McClelland

Robert McClelland

Bộ phận: Khoa Kinh doanh và Quản trị 

Chức vụ: Trưởng khoa, Khoa Kinh doanh và Quản trị

Nơi công tác: Cơ sở Nam Sài Gòn

Email: robert.mcclelland@rmit.edu.vn

Bằng cấp:

BSc (Chem.), MSc (Analytical Chem.), DMS (Postgraduate diploma management), PhD (Virtual & blended learning for business), FIS, FHEA

 

Giáo sư Robert McClelland là Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị RMIT Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và danh tiếng cho các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ trực thuộc khoa.

Ông chuyên về mảng khoa học (1973-1989) và kinh tế (1989-hiện tại). Ông từng giữ các vị trí gồm nghiên cứu viên cấp cao, giảng viên cấp cao và giảng viên chính (ngành kinh doanh), Phó giáo sư về Công nghệ giáo dục tại Vương quốc Anh và sau đó về Quản trị tại Việt Nam, Giáo sư về Kết nối kinh doanh và Phó khoa tại Đại học RMIT Việt Nam.

Giáo sư McClelland có bằng Thạc sĩ Hoá học phân tích, Chứng chỉ sau đại học về Quản trị và bằng Tiến sĩ về Học tập tích hợp và trực tuyến, tất cả đều từ Đại học Liverpool John Moore (Vương quốc Anh). Ông là thành viên tổ chức giáo dục bậc cao danh tiếng – Higher Education Academy từ ngày đầu thành lập vào năm 2000. Giáo sư McClelland là chuyên gia về Phương pháp nghiên cứu và Số liệu, và từng hướng dẫn thành công gần 40 nghiên cứu sinh Tiến sĩ. 

Ông làm cho các dự án quốc tế được tài trợ bởi Dịch vụ y tế quốc gia, Văn phòng Phó thủ tướng và Sở Cảnh sát Thủ đô tại Vương quốc Anh, Chương trình khung của Liên minh châu Âu Horizon 2020 và dự án Erasmus quốc tế. Năm 1996, ông chủ trì phát triển bằng Kinh tế liên ngành đầu tiên, sau đó là bằng thạc sĩ liên ngành trực tuyến đầu tiên về Khởi nghiệp năm 2005 cho Vương quốc Anh.