Giáo sư Rick Bennett

Rick-Bennett-new.jpg

Chức vụ: Giám đốc cấp cao phụ trách đào tạo

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: rick.bennett@rmit.edu.vn

Điện thoại: +84 28 3776 1300

Bằng cấp: PhD (Syd)

Trước khi tham gia đội ngũ lãnh đạo RMIT Việt Nam, Giáo sư Rick Bennett từng làm ở Phân viện Mỹ thuật, Đại học New South Wales (Úc), trong hơn 24 năm.

Tại đây, ông đã chỉ đạo thiết kế chương trình học và trực tiếp giảng dạy hơn 40 khóa học trực tuyến toàn thời gian về nghệ thuật và thiết kế. Bên cạnh đó, ông còn chỉ đạo xây dựng chương trình Thạc sĩ trực tuyến toàn thời gian đầu tiên của trường.

Giáo sư Bennett chú trọng nghiên cứu tiến bộ công nghệ số và mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau giữa các chuyên gia thiết kế và đào tạo ngành này. Năm 2004, ông nhận giải Giáo viên Xuất sắc của năm do Hội đồng các trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Úc trao tặng.