Giáo sư Mathews Nkhoma

Mathews-Nkhoma.jpg

Bộ phận: Khoa Kinh doanh & Quản trị

Chức vụ: Trưởng Khoa Kinh doanh & Quản trị

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: mathews.nkhoma@rmit.edu.vn

Điện thoại: +84 28 3776 1300

Bằng cấp: PhD, MSc, DFSM,CFCP, MACP, CEH, CFHI

Với tư cách Trưởng Khoa Kinh doanh & Quản trị, trách nhiệm chính của Giáo sư Nkhoma là đảm bảo đem đến những trải nghiệm đồng nhất giúp thay đổi bản thân cho toàn bộ sinh viên, nhân viên và đối tác của khoa, đồng thời tiếp tục giúp khoa tạo ảnh hưởng tích cực lên Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.