Ông Phillip Dowler

Bộ phận: Văn phòng của Hiệu trưởng

Chức vụ: Trưởng Cơ sở Hà Nội

Nơi công tác: RMIT Hà Nội

Email: phil.dowler@rmit.edu.vn

Điện thoại: +84 28 3776 1300

Bằng cấp: Thạc sĩ Thương mại, CPA

Ông Dowler làm việc với nhân viên cơ sở Hà Nội nhằm đẩy mạnh phát triển Đại học RMIT Việt Nam tại Hà Nội, giám sát thường xuyên quá trình hoạt động và các dịch vụ tại cơ sở Hà Nội. 

Ông cũng đại diện trường làm việc với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan công quyền tại Hà Nội, đồng thời làm việc với nhân viên liên quan của RMIT Việt Nam để hồi đáp yêu cầu từ chính phủ. 

Tại cơ sở Hà Nội, ông Dowler làm việc với các trưởng bộ môn và nhân viên để phát triển và duy trì văn hóa tích cực và hiệu quả, nhằm nâng cao trải nghiệm sinh viên cũng như chất lượng chương trình và dịch vụ.