Giáo sư Julia Gaimster


Bộ phận: 
Khoa Truyền thông & Thiết kế

Chức vụ: Trưởng khoa Khoa Truyền thông & Thiết kế

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: julia.gaimster@rmit.edu.vn

Bằng cấp: BA (Hons) Fashion &Textiles, MDes RCA Fashion, 

EdD (Education), FTI.

Giáo sư Julia Gaimster là Trưởng khoa Khoa Thiết kế và Truyền thông tại RMIT Việt Nam. Bà chịu trách nhiệm về nhóm các ngành thiết kế gồm Truyền thông số, Thiết kế ứng dụng sáng tạo, Quản lý và Kinh doanh thời trang. Giáo sư Gaimster từng giữa vị trí Phó khoa tại Học viện Dệt may và Trang phục ở Hồng Kông, và Phó khoa Thiết kế và Công nghệ ở Luân Đôn. Giáo sư Gaimster có bằng Thạc sĩ Thiết kế của Cao đẳng Mỹ thuật Hoàng gia và bằng Tiến sĩ Giáo dục của Đại học Surrey.