Bà Jan Clohessy

Bộ phận: Điều hành (Đối nội và Đối ngoại)

Chức vụ: Giám đốc Marketing toàn cầu và khu vực

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: jan.clohessy@rmit.edu.vn

Phone: +84 28 3776 1300

Bằng cấp: B.A (Hons), M.A

Giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu và khu vực, bà Jan Clohessy quản lý phòng Tuyển sinh và Marketing, phòng Tư vấn hướng nghiệp, phòng Truyền thông và Sự kiện, và bộ phận Nghiên cứu thị trường của Đại học RMIT Việt Nam.

Trước khi làm việc tại RMIT Việt Nam vào năm 2014, bà Clohessy là Giám đốc Tiếp thị và Sinh viên tương lai tại Đại học Monash Malaysia. 

Bà Clohessy có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo quốc tế và giữ nhiều vị trí tại các trường Đại học Victoria, Đại học Melbourne, Đại học Monash (Úc) và Đại học La Trobe.