Ông Jake Heinrich

Bộ phận: Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Chức vụ: Giám đốc, Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: jake.heinrich@rmit.edu.vn

Phone: +84 28 3776 1300

Bằng cấp: Cử nhân, Thạc sĩ Giáo dục (TESOL), Đại học Công nghệ Queensland; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học RMIT

 

Trong vai trò Giám đốc Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học, ông Heinrich chịu trách nhiệm lãnh đạo khoa đem đến những chương trình ngôn ngữ cho sinh viên. Ông gia nhập Đại học RMIT Việt Nam từ năm 2016. Trước đó, ông làm việc tại Hãng tin ABC (Úc) và lãnh đạo quá trình số hóa hàng loạt sản phẩm giáo dục của ABC Quốc tế ở thị trường quan trọng ngoài nước. Ông cũng dẫn dắt việc phát triển nội dung học tiếng Anh số cho kênh giáo dục trên mạng xã hội lớn nhất tại Úc.