Bà Dương Hồng Loan

a headshot of a woman smiling in black and white

 

Bộ phận: Chiến lược, Chính sách và Tác động

Phòng ban: Đối ngoại chiến lược

Chức vụ: Giám đốc Đối ngoại chiến lược

Nơi công tác: Đại học RMIT, cơ sở Hà Nội (và cơ sở Nam Sài Gòn)

Email: loan.duonghong@rmit.edu.vn

Điện thoại: +84903200655

Bằng cấp: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

Bà Dương Hồng Loan được bổ nhiệm vào vị trí này từ năm 2019. Bà có 20 năm kinh nghiệm trong hoạch định quan hệ chiến lược cho chính phủ và các đại sứ quán, thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ và bền lâu cũng như mạng lưới giao lưu kết nối với các cơ quan trực thuộc chính phủ.

Vai trò của bà tại RMIT Việt Nam là phát triển và thực hiện những chiến lược giúp tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ của trường với chính phủ và đối tác trong các ngành nghề, đồng thời hỗ trợ RMIT Việt Nam đạt được mục tiêu và chiến lược hành động.

Với hiểu biết và kiến thức sâu rộng chuyên biệt, cũng như lãnh đạo về mặt chiến lược, bà giúp trường duy trì mối quan hệ và tương tác hiệu quả với các cơ quan ban ngành quan trọng thuộc chính phủ.