Giám đốc Đối ngoại chiến lược

Bà Dương Hồng Loan là Giám đốc đối ngoại chiến lược.

Bà Dương Hồng Loan được bổ nhiệm vào vị trí này từ năm 2019. Bà có 20 năm kinh nghiệm trong hoạch định quan hệ chiến lược cho chính phủ và các đại sứ quán, thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ và bền lâu cũng như mạng lưới giao lưu kết nối với các cơ quan trực thuộc chính phủ.

Vai trò của bà tại RMIT Việt Nam là phát triển và thực hiện những chiến lược giúp tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ của trường với chính phủ và đối tác trong các ngành nghề, đồng thời hỗ trợ RMIT Việt Nam đạt được mục tiêu và chiến lược hành động.

Với hiểu biết và kiến thức sâu rộng chuyên biệt, cũng như lãnh đạo về mặt chiến lược, bà giúp trường duy trì mối quan hệ và tương tác hiệu quả với các cơ quan ban ngành quan thuộc chính phủ.

Bằng cấp: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế 

Duong Hong Loan landscape Bà Dương Hồng Loan, Giám đốc đối ngoại chiến lược

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn