Giáo sư Brett Kirk

Prof-Brett-Kirk

Bộ phận: Phân viện Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ máy tính, và Khoa học sức khoẻ và y tế

Chức vụ: Trưởng khoa, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Nơi công tác:  Cơ sở Nam Sài Gòn

Email: brett.kirk@rmit.edu.vn

Giáo sư Brett Kirk có bề dày thành tích trong lĩnh vực học thuật và là một lãnh đạo cấp cao có tiếng với bộ hồ sơ năng lực dày dạn trong lĩnh vực STEM.

Ông từng nắm giữ các vị trí gồm Phó viện trưởng phụ trách nghiên cứu và Trưởng khoa Quốc tế (Phân viện Khoa học và Kỹ thuật) tại Đại học Công nghệ Curtin; Trưởng khoa Kỹ thuật cơ khí và hoá học, Giám đốc Viện quản lý tài sản, thuộc Đại học Tây Úc.

Ông đi đầu trong các sáng kiến quan trọng của nhà trường qua việc kết nối với đối tác rộng khắp trên nhiều lĩnh vực bao gồm các ngành nghề, chính phủ và đối tác quốc tế ở châu Á.

Giáo sư Kirk là học giả và chuyên gia nghiên cứu có tiếng trong các lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng, mô hình thông tin xây dựng và quản lý tài sản.

Ông lãnh đạo hàng loạt phát triển nghiên cứu chiến lược trong ngành gồm Trung tâm nghiên cứu hợp tác Quản lý tài sản hạ tầng và kỹ thuật (CIEAM), đồng thời nắm giữ vai trò Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm này.